Mer information

På denna sida hittar ni mer djupgående information om systemet.

Några av alla funktioner i systemet

Här har vi sammanställt dom viktigaste funktionerna i Kompetensvy.

Digitala utbildningsbevis

Utbildningsbevis lagras digitalt i Kompetensvy. Medarbetare kan ladda upp bevis för utbildningar och kompetenser via Kompetensvy Appen. Medarbetaren skapar kompetensen de vill lägga till, sätter utbildningsdatum då de avslutat utbildningen och fotar fram och baksida på sitt utbildnings eller kompetensbevis. Du som arbetsledare eller administratör kan även ladda upp utbildningsbevis och kompetenser via administratörsinloggning i pc-miljö.  

Bevisen är godkända av arbetsmiljöverket och är giltig för uppvisning vid eventuell kontroll. Utbildningsbevisen finns även lagrade i offlineläge, om man vid kontroll saknar täckning på sin telefon.

Kravställda kompetenser

På företaget kan man ange vilka kompetenser som är kravställda. Vilket gör det enklare att följa lagen och slippa dyra sanktionsavgifter för att en medarbetare saknar en utbildning eller kompetens som förfallit.  

En Kompetens kravställs utifrån en arbetsroll, avdelning eller direkt på företaget.

Kompetensbibliotek

I Kompetensvy finns det färdiga mallar för utbildningar och kompetenser. Här kan ni välja de kompetenser ni har eller ska ha inom företaget. Kompetenserna blir då valbara att lägga till på medarbetare.

Några av de utbildningar och kompetenser som finns i färdiga mallar:

 • Allmän ställning 2-9m
 • Arbete på väg (APV)
 • ESA
 • Fallskydd inkl räddning
 • HLR
 • Heta arbeten
 • Mobila arbetsplatformar
 • Truck
 • Travers
Kompetenskartläggning

När ni lagt in de kompetenserna ni hanterar i företaget och valt vilka medarbetare, arbetsroller eller avdelningar som ska ha de olika kompetenserna skapar ni en kompetenskartläggning.

 • Vilka kompetenser har våra medarbetare?
 • När löper utbildningsbevisen ut?

Välj vilka utbildningar eller kompetenser ni vill få svar på. Skicka kompetenskartläggningen till din medarbetare.

Medarbetaren får då svara på kartläggningen via Kompetensvy appen direkt i sin telefon.

Digitala körtillstånd

Kompetensvy tillhandahåller alla körtillstånd digitalt i mobilen. En adminstratör eller arbetsledare kan utfärda ett digitalt körtillstånd via PC-miljö som skickas direkt till era medarbetares app. Medarbetaren kan då neka eller godkänna körtillståndet. Ett körtillstånd innehåller: Vilken maskin personen får tillgång att framföra, inom vilket arbetsområde, tidsbegränsning och vilka arbetsuppgifter den ska utföra. Körtillståndet sparas i appen och kan visas upp vid eventuell kontroll. Om det saknas körtillstånd på dina medarbetare kommer Kompetensvy skicka ut påminnelse till ansvarig person. Körtillstånden går även styra mot kompetenser så man exempelvis inte kan utfärda ett körstillstånd till någon som saknar Kompetensen eller utbildningsbeviset för att få framföra maskinen. Digitala körtillstånd via Kompetensvy är godkända av arbetsmiljöverket och fungerar även i offlineläge.

Utbildningsplanering

Skicka rätt person, på rätt utbildning vid rätt tillfälle. Slipp dyra sanktionsavgifter för att er personal saknar rätt kompetenser och utbildningsbevis. Kompetensvy underlättar er utbildningsplanering. I Kompetensvy’s utbildningskalender får du en enkel överblick på dina medarbetares kompetenser och utbildningsbevis. Kalendern är filtreringsbar vilket innebär du kan välja en komplett överblick på hela företaget, en avdelning eller på individnivå. Detta förenklar er utbildningsplanering och förhindrar eventuella driftstopp på grund av utbildningsbevis som förfallit.

Kompetenssök

Har vi rätt kompetens för att räkna på jobbet?
Med kompetenssök tar du enkelt reda på vilka kompetenser som finns på ert företag.  
Det går att söka på vilka avdelningar, enheter eller direkt på individnivå.

För medarbetaren

Dessa punkter förklarar mer på djupet om vad systemet innebär för dig som medarbetare eller appanvändare som inte kommer administrera systemet.

Utbildningsbevis
I Kompetensvy kan du som medarbetare se när dina utbildningar behöver förnyas.

Du har även möjlighet att lagra andra kompetenser och utbildningsbevis i Kompetensvy.

Detta betyder att du inte behöver ha med alla din utbildningsbevis på papper eller plastkort när du arbetar.

Om du exempelvis gått en utbildning utanför arbetet du önskar lagra, finns även möjlighet att skapa ”Övriga Kompetenser” i Kompetensvy.

Vad är en kompetenskartläggning?
En kompetenskartläggning skapas av din arbetsgivare för att se över vilka kompetenser som finns på företaget. Detta är till för att du som anställd ska kunna enkelt medge om du har de förfrågade kompetenserna som efterfrågas.

Digitala körtillstånd
Kompetensvy tillhandahåller alla era körtillstånd digitalt i mobilen. En adminstratör eller arbetsledare kan utfärda ett digitalt körtillstånd via PC-miljö som skickas direkt till er app. Ni kan då neka eller godkänna körtillståndet. Ett körtillstånd innehåller: Vilken maskin du får tillgång att framföra, inom vilket arbetsområde, tidsbegränsning och vilka arbetsuppgifter du ska utföra. Körtillståndet sparas i appen och du kan visa upp det vid eventuell kontroll. Digitala körtillstånd via Kompetensvy är godkända av arbetsmiljöverket och fungerar även i offlineläge.

Kom igång med Kompetensvy

Här kan du läsa mer specifikt om hur du som administratör kan börja arbeta i systemet.

Skapa arbetsroller
När du skapar roller i systemet anger du ett namn på rollen och ifall den rollen behöver någon obligatorisk kompetens.

Skapa enheter
En enhet kan vara en arbetsplats, lokal, stad, by, med mera. Ni skapar enheter för att bibehålla en bra hierarki i systemet. Detta underlättar i längden om ni måste exempelvis expandera eller utöka ert företag, då har ni bra kontroll på var er personal arbetar.

Skapa avdelningar
Avdelningar är underkategorin till enheter. Om ni exempelvis skapat en enhet vid namnet ”Kraftverk Piteå” kan en avdelning till denna enhet vara ”Turbinplan eller Verkstad”. Sedan finns dessa avdelningar redo att väljas när ni skapar anställda i ert företag.

Skapa anställda
När du skapar en anställd i systemet behöver ni personlig information så som personnummer, för och efternamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, epost. Sedan väljer ni vilken roll, enhet och avdelning personen tillhör. Om personen är en arbetsledare bockar ni i en checkruta. Detta möjliggör att personen kan ta över anställda från en annan arbetsledare. Ni har även möjlighet att bifoga bild, CV, Körtillstånd för truck, kran/travers och lift. När all denna information är ifylld är ni redo att skapa en användare i Kompetensvy.

Skapa kompetenser

För att skapa en kompetens har du två möjligheter i Kompetensvy.

Nummer ett är att skapa en utbildning från våra färdiga mallar i systemet, detta underlättar då du endast behöver välja en kompetens och klicka på ”Kopiera” sedan är kompetensen tillgänglig i ert företag.

Nummer två är att lägga till en egen kompetens, detta kan vara väldigt smidigt om ni har företagsanpassade kompetenser. Ni kan välja om det är en kravutbildning på ert företag och bestämma själva efter hur många månader utbildningen behöver förnyas. Ni kan även välja om den är obligatorisk för specifika roller på företaget och även om utbildningen kräver körtillstånd kan ni välja vilka körtillstånd som behövs.

Skapa en kompetenskartläggning
För att skapa en kompetenskartläggning så navigerar du till kartläggning i menyn till vänster och klickar på ”ny kompetenskartläggning”. Här har du möjlighet till att välja namn på kompetenskartläggningen samt en inledningstext de anställda kan läsa i appen om de undrar något över kompetenskartläggningen. Du väljer vilka deltagare som ska delta i kartläggningen, här kan du välja på enhetsnivå, avdelningsnivå och individnivå.

Sedan väljer du vilka kompetenser de anställda ska kunna välja mellan när de svarar på kartläggningen. Här kan du välja kompetenser på rollnivå, kravkompetenser eller specifika kompetenser. Sedan skickar du ut kartläggningen och systemet skickar då automatiskt ut en till de berörda användarna.

Kompetensrapport
Kompetensrapport är ett verktyg som ska göra det lättare för er att hålla reda på era anställdas kompetenser och förfallodatum, korrekta behörigheter, saknade kompetenser för rollen de har. Du kan välja att se vilka kompetenser som förfaller inom 1 till 36 månader så att ni kan planera i god tid utbildningar utan att några körtillstånd eller kompetenser ska hinna förfalla.

Se över utbildningstimmar
Utbildningstimmar är en rapport över alla timmar de anställda har utbildat sig inom ett datumintervall samt specifika utbildningar. Detta är ett viktigt verktyg när ni som företag har exempelvis en utbildningsbudget att följa, eller måste ha en viss produktion eller antal arbetare på plats. Då underlättar detta ert planeringsarbete.

Kompetenssök
Kompetenssök är ett sätt att söka igenom ert företag efter specifika kompetenser, ni kan vidarespecificera med enheter och avdelningar. Sedan visas en lista på alla anställda som har den kompetensen ni söker.

Skapa fler användare
Om du behöver fler personer som arbetar i systemet eller exempelvis en HR avdelning som ska sköta om Kompetensvy och ert företags kompetenser kan du skapa flera användarkonton kopplade till företaget genom att navigera till användare och klicka på ”Lägg till ny” sedan fylla i vilken roll användaren ska ha samt för och efternamn, E-postadress/användarnamn, telefonnummer och lösenord.